hit counters

مدیر پروژه

دانیال پاتو، بخش IT پارس تک ژن

برنامه نویس Back-END

دانیال پاتو

برنامه نویس FRONT-END

بنیامین پاتو

#

شرکت پارس تک ژن (PTG) با بهره گیری از توانمندی و تجربه مدیران خود در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردیده و با اخذ نمایندگی فروش از کمپانی های معتبر سراسر دنیا بر این سعی بوده است تا مراکز تشخیصی و تحقیقاتی را با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی در زمینه های مختلف فنی و تخصصی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی در دوران فرا صنعتی امروز همسو سازد.

تکنولوژی های استفاده شده

asp.net
0%
#C
0%
SQL Server
0%
HTML & CSS
0%
Bootstrap
0%