hit counters
مدیر پروژه

دانیال پاتو

طراح سایت

مهدی خدابخش

C

امروزه همه امور به نوعی با IT مرتبط شده و تکنولوژی ماشین آلات روز به روز در حال پیشرفت است و پیوند تنگاتنگی با IT پیدا کرده است. لذا با تغییر نسل ماشین ها چاپ دیجیتال به جرأت می توان گفت که بیش از نیمی از تکنسین ها و کارشناسان زبده این صنعت در کشورمان در حال حاضر قادر به حل تمامی مشکلات این ماشین آلات نیستند و تردیدی نیست با گذشت زمان و ایجاد تغییرات گسترده تر این معضل دوچندان خواهد شد. لذا توجه بیشتر به این مهم یعنی نگاهی ویژه به IT ضروری می‌نماید.

تکنولوژی های استفاده شده

Wordpress Dashboard
0%
Source Changes
0%
HTML & CSS
0%
Graphic Design
0%