hit counters

مدیر پروژه

دانیال پاتو، تیم IT املاک مزدا

برنامه نویس Back-END

دانیال پاتو

برنامه نویس FRONT-END

بنیامین پاتو

#

املاک مزدا در قلب اداری شهر تهران، خیابان شهید بهشتی و منطقه عباس آباد واقع شده است و با در اختیار داشتن پرسنلی کارآمد ومجرب به جهت رشد و ارتقاء حرفه مشاوری املاک و پاسخگویی به مراجعین محترم گام برمیدارد. گروه املاک مزدا با عنایت به هدف مشتری مداری و اعتقاد به رضایت مراجعین توانسته طی مدت فعالیت خود در منطقه ۷ شهرداری تهران بر اعتبار حرفه مشاوری املاک و اطمینان مردم به این صنف بیافزاید.

تکنولوژی های استفاده شده

asp.net
0%
#C
0%
SQL Server
0%
HTML & CSS
0%
Bootstrap
0%