hit counters

مدیر پروژه

دانیال پاتو

برنامه نویس Back-End

دانیال پاتو

برنامه نویس Front-End

بنیامین پاتو

#

شرکت کیاالکتروموتور پارت در سال ۱۳۹۰ در شهرک صنعتی اشتهارد در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع تامین گردید. موسسین این شرکت از همان ابتدای کارو باتوجه به سابقه وتجربه بالای خود در این صنعت ، امکان رشد حداکثری در آینده را مد نظر خود قرار دادند و ارتباط محکمی با شرکتهای ایتالیای و آلمانی برقرار نمودند. رشد روزافزون این شرکت باعث شد که پس از دوسال از اشتهارد به شهرک صنعتی صفادشت نقل مکان نموده و در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع مستقرگردد.

تکنولوژی های استفاده شده

asp.net
0%
#C
0%
SQL Server
0%
HTML & CSS
0%
Bootstrap
0%