hit counters
مدیر پروژه

دانیال پاتو، مهندس پزشکی واحد IT، مهندس بصیری واحد گرافیک

برنامه نویس Back-End

دانیال پاتو، مهدی اوخوت

برنامه نویس Front-End

بنیامین پاتو

#

شرکت لوازم خانگی کن یکی از تولید کننده های فعال در صنعت لوازم خانگی کشور می باشد که از سال ۱۳۶۳ تاکنون سهم قابل توجهی از بازار کشور را برای محصولات هود، اجاق گاز، سینک و فر پوشش داده و با بکارگیری دانش فنی روز و نیروهای متخصص و مجرب و با تعامل با کشورهای اروپایی پیشرو در این صنعت و حوزه تکنولوژی و تأمین قطعات اساسی و حساس، گام بلندی در پیشرفت در این زمینه برداشته است.

تکنولوژی های استفاده شده

asp.net
0%
#C
0%
SQL Server
0%
HTML & CSS
0%
Bootstrap
0%