hit counters

مدیر پروژه

دانیال پاتو

طراح سایت

امیرحسین صدرایی

C

وب سایت بامبو، یک وب سایت زیان انگلیسی می باشد، این وب سایت در قالب فروش نرم افزار در کشور های اروپایی فعالیت دارد و طراحی آن با افتخار توسط تیم فنی مجموعه گذرگاه آسیا انجام شده است.

تکنولوژی های استفاده شده

Wordpress Dashboard
0%
Source Changes
0%
HTML & CSS
0%
Graphic Design
0%