hit counters

مدیر پروژه

دانیال پاتو، مهندس صادقیان واحد IT، مهندس نریمانی واحد Digital Marketing

برنامه نویس Back-END

دانیال پاتو

برنامه نویس FRONT-END

بنیامین پاتو

#

بایومارین، برندی ایرانی است که مواد اولیه آن از کشور فرانسه وارد می شود و میزان کارایی آن با استانداردهای شرکت بایوتک مارین فرانسه مطابقت داده شده است. مشتریان هدف آن، فروشگاه های آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و سالن های زیبایی می باشند تا از این طریق، محصولات بایومارین، برای تجربه سبک جدید زندگی، به دست شما مصرف کنندگان گرامی برسد.

تکنولوژی های استفاده شده

asp.net
0%
#C
0%
SQL Server
0%
HTML & CSS
0%
Bootstrap
0%