hit counters
مدیر پروژه

دانیال پاتو، علیرضا شجاعیان

طراح سایت

دانیال پاتو

C

وب سایت رسمی علیرضا شجاعیان، هنرمند پر آوازه کشورمان که با افتخار توسط تیم فنی شرکت گذرگاه آسیا طراحی و پیاده سازی شده است. 

تکنولوژی های استفاده شده

Wordpress Dashboard
0%
Source Changes
0%
HTML & CSS
0%
Graphic Design
0%