• گذرگاه امن آسیا

    گذرگاه امن آسیا با مدیریت دانیال پاتو با مجوز شماره 97/7/2/116628 تاریخ 21/10/1393
    تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای و با مجوز آموزش های الکترونیکی به
    شماره 5/9493 تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای ، ثبت شده به شماره 429842 در اداره کل ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری، عضو انجمن انفوماتیک ایران و
    دارای نماد اعتماد الکترونیکی دوستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و
    همچنین دارای نماد ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد .