گروه 2 - برنامه نویسی جاوا اسکریپت مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذرماه با حداقل ظرفیت

گروه 1 - برنامه نویسی جاوا اسکریپت مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذرماه با حداقل ظرفیت

گروه 20-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذرماه با حداقل ظرفیت

گروه 19-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذرماه با حداقل ظرفیت

گروه 9 - سئو و بهینه سازی وب سایت
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/29
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 15:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر ماه با حداقل ظرفیت

گروه 8 - سئو و بهینه سازی وب سایت
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/29
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : امیرحسین صدرایی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر ماه با حداقل ظرفیت

گروه 7 - سئو و بهینه سازی وب سایت
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/29
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : امیرحسین صدرایی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر ماه با حداقل ظرفیت

گروه 5 - سی شارپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/19
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر با حداقل ظرفیت

گروه 4 - سی شارپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/19
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : مصطفی معافی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر با حداقل ظرفیت

گروه 3 - سی شارپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 790,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 79,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1398/09/19
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :در حال ثبت نام
 • روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : مصطفی معافی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر آذر با حداقل ظرفیت

گروه 03-پکیج طراحی وب Front-End
 • شهریه واقعی دوره : 660,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 660,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/10/11
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه - چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : بدون تخفیف
 • شروع کلاس : 10/15 تا 11/06

گروه 8 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -5 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 13:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آذرماه

کارگاه حرفه ای عملی امنیت و نفوذ CEH
 • شهریه واقعی دوره : 1,800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 1,440,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 22:00 تا 19:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : اقساط + 20 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : شنبه اول دی ماه

گروه 9 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی اول آذرماه

گروه 18-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 7 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/08/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 09/06 تا 09/18

گروه 1 وبینارMicrosoft Word
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 20 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 19 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : امیرحسین صدرایی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی اول آذرماه

گروه 1 حضوری Microsoft Word
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 7 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 11:00
 • مدرس دوره : امیرحسین صدرایی
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی اول آذرماه

گروه 18 - برنامه نویسی MCSD -حضوری
 • شهریه واقعی دوره : 4,100,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,485,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/29
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 15 درصد / اقساط
 • شروع کلاس : 06/03 تا 12/03

گروه 18 - برنامه نویسی MCSD -وبینار
 • شهریه واقعی دوره : 4,100,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,485,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 23 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/29
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 15 درصد / اقساط
 • شروع کلاس : 06/03 تا 12/03

همایش " من میخواهم یک برنامه نویس شوم " - حضوری
 • شهریه واقعی دوره : تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 0 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/29
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف همایش رایگان MCSD
 • شروع کلاس : 05/28 تا 05/29

همایش " من میخواهم یک برنامه نویس شوم " - وبینار
 • شهریه واقعی دوره : تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 0 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 20 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/29
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف همایش رایگان MCSD
 • شروع کلاس : 05/29 تا 05/29

گروه 8 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 06/05 تا 06/26

گروه 6 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 06/10 تا 06/26

گروه 4 - کارگاه حضوری فتوشاپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 11:00 تا 09:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی دوم مرداد ماه

گروه 7 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 20 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 20 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/09/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 13:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آذرماه

گروه 3 - کارگاه حضوری فتوشاپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 11:00
 • مدرس دوره : سيد مرتضي حائري
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول مرداد ماه

گروه 2 - کارگاه وبینار فتوشاپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 15:30 تا 13:30
 • مدرس دوره : سيد مرتضي حائري
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول مرداد ماه

گروه 1 - کارگاه وبینار فتوشاپ مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 13 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 19:00
 • مدرس دوره : سيد مرتضي حائري
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول مرداد ماه

گروه 2 - کارگاه وبینار وردپرس مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 600,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 240,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 20:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 60 درصدی مجازی
 • شروع کلاس : 04/26 تا 05/30

گروه 1 - کارگاه وبینار وردپرس مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 600,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 240,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 12:00 تا 09:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 60 درصدی مجازی
 • شروع کلاس : 04/22 تا 05/26

گروه 3 - اصول مکاتبه به زبان انگلیسی با Outlook
 • شهریه واقعی دوره : 9,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 900 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی سوم تیرماه

گروه 2 - اصول مکاتبه به زبان انگلیسی با Outlook
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 19:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی سوم تیرماه

گروه 1 - اصول مکاتبه به زبان انگلیسی با Outlook
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی سوم تیرماه

گروه 5 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -23 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 12:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 05/03 تا 06/14

گروه 4 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 22:00 تا 20:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 05/07 تا 06/11

گروه 2 - سی شارپ آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی دوم تیرماه

گروه 1 - سی شارپ آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه - دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 19:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 04/30 تا 04/15

گروه 3 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول تیرماه

گروه 2 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 5 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 12:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/19 تا 04/30

گروه 1 - سئو کارگاه آنلاین
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 35 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/03/09
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/08 تا 04/19

گروه 0-برنامه نویسی اندروید
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 3 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : پایان

گروه 18-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 3 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/02/25
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 12:00 تا 09:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 02/28 تا 04/01

گروه 3 - کمپ زبان با Max
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : مکس راد
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول اسفند ماه 96

گروه 2 - کمپ زبان با Max
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : مکس راد
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول اسفند ماه 96

گروه 1 - کمپ زبان با Max
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 09:00
 • مدرس دوره : مکس راد
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی اول اسفند ماه 96

گروه 2-برنامه نویسی اندروید
 • شهریه واقعی دوره : 3,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 2,700,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/26
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : بزودی اعلام میگردد
 • ساعت برگزاری : 23:59 تا 00:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی اول اسفند ماه 96

گروه 2-کارگاه اندروید
 • شهریه واقعی دوره : 150,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 15,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

گروه 1-کارگاه اندروید
 • شهریه واقعی دوره : 150,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 15,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 3 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

گروه 17-وردپرس پیشرفته
 • شهریه واقعی دوره : 300,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 270,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : بزودی اعلام میگردد
 • ساعت برگزاری : 23:59 تا 00:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : اردیبهشت ماه 1397

گروه 16-وردپرس پیشرفته
 • شهریه واقعی دوره : 450,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 405,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : بزودی اعلام میگردد
 • ساعت برگزاری : 23:59 تا 00:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : اردیبهشت ماه 1397

گروه 15-وردپرس مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 300,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 270,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 15:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

گروه 14-وردپرس مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 450,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 405,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 15:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

کمپ صفر تا صد MCSD-MVC
 • شهریه واقعی دوره : 2,610,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 2,349,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/01
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

کمپ صفر تا صد MCSD-MVC
 • شهریه واقعی دوره : 3,350,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,015,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/12/01
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر بهمن ماه 1396

کمپ حرفه ای کارگاه عملی امنیت و نفوذ CEH گروه 2
 • شهریه واقعی دوره : 60,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 6,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 13 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/08/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 11:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی اول آذرماه

کمپ حرفه ای کارگاه عملی امنیت و نفوذ CEH گروه 1
 • شهریه واقعی دوره : 60,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 6,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 11 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/08/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 22:00 تا 19:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصدی سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس : هفته ی اول آذرماه

گروه 6 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 12 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/24
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 06/05 تا 06/26

گروه 5 دیجیتال مارکتینگ
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 200,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/05/24
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته آخر مرداد ماه

گروه 02-پکیج طراحی وب Front-End
 • شهریه واقعی دوره : 660,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 528,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/26
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه - چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا 20 درصد
 • شروع کلاس : 10/15 تا 11/06

گروه 01-پکیج طراحی وب Front-End
 • شهریه واقعی دوره : 660,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 660,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/26
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه - چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : بدون تخفیف
 • شروع کلاس : 10/15 تا 11/06

گروه 17-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -2 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1397/08/08
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 23:00 تا 21:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 07/24 تا 08/15

گروه 15-مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 390,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 39,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/26
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی دوم بهمن ماه

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه F
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 9 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : پنجشنبه 21 دیماه 1396

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه E
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 9 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : پنجشنبه 05 بهمن 1396

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه D
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : یکشنبه 17 دیماه 1396

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه C
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : یکشنبه 17 دیماه 1396

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه B
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : شنبه 16 دیماه 1396

کمپ یک روزه مهارت برنامه نویسی گروه A
 • شهریه واقعی دوره : 400,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 40,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : شنبه 16 دیماه 1396

گروه H کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : پنجشنبه 14 دیماه 1396

گروه G کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 2 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : پنجشنبه 14 دیماه 1396

گروه F کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : سه شنبه 12 دیماه 1396

گروه E کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : سه شنبه 12 دیماه 1396

گروه D کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : یکشنبه 10 دیماه 1396

گروه C کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : یکشنبه 10 دیماه 1396

گروه B کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 10 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : شنبه 9 دیماه 1396

گروه A کمپ 1 روزه سئو
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 14:00 تا 08:00
 • مدرس دوره : امیر ابولمعصوم
 • شرایط تخفیف : تخفیف شب یلدا
 • شروع کلاس : شنبه 9 دیماه 1396

آموزش حرفه ای Microsoft Word
 • شهریه واقعی دوره : 160,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 12 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 12 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : Microsoft Office
 • شروع کلاس : 07/12 تا 08/12

ICDL پیشرفته گروه 1
 • شهریه واقعی دوره : 332,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 265,600 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 12 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 7 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 20 درصد ویژه ICDL
 • شروع کلاس : 07/12 تا 09/12

کمپ برنامه نویسی وب گروه 17
 • شهریه واقعی دوره : 4,150,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,527,500 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 12 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 5 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 15 درصد / اقساط
 • شروع کلاس : 07/14 به مدت 10 ماه

وردپرس پیشرفته گروه 1
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 160,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 17:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 80 درصد ماه رمضان
 • شروع کلاس : 05/19 تا 06/16

گروه 14- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 05/05 تا 05/26

گروه 13- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/05/05
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 04/21 تا 05/18

گروه 12- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/05/08
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 04/25 تا 05/08

گروه 11- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/29 تا 05/02

گروه 10- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 2 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/05/08
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 04/19 تا 05/16

گروه 09- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 3 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 04/17 تا 05/14

برنامه نویسی C#.NET
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 400,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/05/08
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : با هماهنگی
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 50 درصد سی شارپ
 • شروع کلاس : هفته اول تیرماه

وردپرس مقدماتی- گروه 5
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 10 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 05/10 تا 06/07

وردپرس مقدماتی- گروه 4
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 17:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/25 تا 04/22

وردپرس مقدماتی- گروه 3
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/30
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 17:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 02/21 تا 03/18

مدیر SEO - گروه 4
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/13
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/24 تا 04/21

مدیر SEO - گروه 3
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/13
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/30 تا 04/18

گروه 1-برنامه نویسی اندروید
 • شهریه واقعی دوره : 2,000,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 1,800,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 30 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 30 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/11/26
 • نوع دوره : دوره مجازی / وبینار
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : بزودی اعلام میگردد
 • ساعت برگزاری : 23:59 تا 00:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی اول اسفند ماه 96

مدیر SEO - گروه 2
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/09 تا 03/28

مدیر SEO - گروه 1
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 02/24 تا 03/07

کمپ برنامه نویسی وب گروه 16
 • شهریه واقعی دوره : 4,150,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,527,500 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 12 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/05
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 17:30
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 15 درصد / اقساط
 • شروع کلاس : 07/10 به مدت 10 ماه

گروه 08- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/02/30
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : هفته ی آخر تیرماه

فراتر از ICDL - گروه اول
 • شهریه واقعی دوره : 143,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 114,400 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:30 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 20 درصد ویژه ICDL
 • شروع کلاس : 02/13 تا 03/17

وردپرس مقدماتی- گروه 2
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 03/26 تا 04/23

وردپرس مقدماتی- گروه 1
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/04/06
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد از سایت گذرگاه
 • شروع کلاس : 02/22 تا 03/19

گروه 07- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 400,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 4 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/05
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 50درصد تاسیس شرکت
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آبان ماه

گروه 06- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 400,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 4 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/05
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 15:00 تا 11:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 50درصد تاسیس شرکت
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آبان ماه

کمپ برنامه نویسی ورود به بازار وب
 • شهریه واقعی دوره : 3,500,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,150,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 7 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/05
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 14:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آبان ماه

کمپ برنامه نویسی ورود به بازار وب
 • شهریه واقعی دوره : 3,500,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,150,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1396/10/05
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 15:00 تا 11:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد ویژه
 • شروع کلاس : هفته ی دوم آبان ماه

مدیریت وردپرس - گروه خاص
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : نامحدود دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -2 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : با هماهنگی
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : بزودی

مدیریت وردپرس - گروه ششم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : چهارشنبه 27 مرداد

مدیریت وردپرس - گروه پنجم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : سه شنبه 26 مرداد

مدیریت وردپرس - گروه چهارم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : دوشنبه 28 تیرماه

کمپ برنامه نویسی ورود به بازار وب
 • شهریه واقعی دوره : 3,500,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,150,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : با هماهنگی
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد تابستانه
 • شروع کلاس : اواسط مرداد ماه

گروه 05- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 600,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 300,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 6 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 50 درصد CIW
 • شروع کلاس : یکشنبه- 17 مردادماه

مدیریت وردپرس - گروه سوم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 9 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 13:00 تا 10:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : پنجشنبه - 24 تیرماه

مدیریت وردپرس - گروه دوم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 13:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : پنجشنبه - 24 تیرماه

مدیریت وردپرس - گروه اول
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 21:00 تا 18:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : یکشنبه 27 تیر ماه

دوره مقدماتی ++C - گروه چهارم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 3 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : پنجشنبه - 24 تیرماه

دوره مقدماتی ++C - گروه سوم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : پنجشنبه - 24 تیرماه

دوره مقدماتی ++C - گروه دوم
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : دوشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : جمعه - 25 تیرماه

دوره مقدماتی ++C - گروه اول
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 72,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1395/07/18
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 18:00 تا 15:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 91 درصد هوش مجازی
 • شروع کلاس : یکشنبه 27 تیر ماه

گروه 04- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 48,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 8 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف ثبت نام 94 درصد CIW
 • شروع کلاس : 1395

کمپ طراحی و برنامه نویسی وب
 • شهریه واقعی دوره : 3,345,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,010,500 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 6 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 4 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس :

کمپ طراحی و برنامه نویسی وب
 • شهریه واقعی دوره : 3,345,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 3,010,500 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 5 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : -1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 10 درصد سالگرد تاسیس
 • شروع کلاس :

فراتر از ICDL - مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 215,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 215,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 5 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : بدون تخفیف
 • شروع کلاس :

فراتر از ICDL - مقدماتی
 • شهریه واقعی دوره : 215,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 215,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 5 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : سه شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : بدون تخفیف
 • شروع کلاس :

مدیریت وردپرس
 • شهریه واقعی دوره : 660,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 462,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 7 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 30 درصد وردپرس
 • شروع کلاس :

مدیریت وردپرس
 • شهریه واقعی دوره : 660,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 330,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/13
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : یکشنبه - جمعه
 • ساعت برگزاری : 12:00 تا 09:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 50 درصد ویژه وردپرس
 • شروع کلاس :

برنامه نویسی C#.NET WEB
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/10/03
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : چهارشنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 17:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد ویژه زمستان 94
 • شروع کلاس :

برنامه نویسی C#.NET WEB
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 9 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/10/03
 • نوع دوره : دوره بوت کمپ
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 19:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد ویژه زمستان 94
 • شروع کلاس :

گروه 03- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 8 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 0 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/15
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : شنبه
 • ساعت برگزاری : 20:00 تا 16:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد ویژه زمستان 94
 • شروع کلاس : 1395

گروه 02- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 9 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/10
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : جمعه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد ویژه زمستان 94
 • شروع کلاس : 1395

گروه 01- مقدماتی طراحی وب CIW
 • شهریه واقعی دوره : 800,000 تومان
 • شهریه قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • ظرفیت کل دوره : 9 دانشجو
 • ظرفیت باقی مانده : 1 دانشجو
 • مهلت ثبت نام : 1394/09/09
 • نوع دوره : دوره عمومی
 • وضعیت ثبت نام :پایان دوره
 • روزهای برگزاری : پنجشنبه
 • ساعت برگزاری : 16:00 تا 12:00
 • مدرس دوره : دانیال پاتو
 • شرایط تخفیف : تخفیف 90 درصد ویژه زمستان 94
 • شروع کلاس : 1394